ÇARPIK BEDEN EĞİTİMİ… (3) Hasan Uğur Epirden

  1. Bölüm : https://evoleybol.com/2017/03/06/carpik-beden-egitimi-1-hasan-ugur-epirden/
  2. Bölüm : https://evoleybol.com/2017/03/11/carpik-beden-egitimi-2-hasan-ugur-epirden/

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU YOK SAYILIYOR ?…
1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU’nun bazı maddelerine gelin birlikte bir göz atalım…

Sağlıklı bir toplum ve nesiller, ancak ömür boyu düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması ile mümkündür…

Günümüzde; SBS ve ÖSS gibi sınavların stresinden dolayı sağlıklı bir nesil yetişmemektedir… Çocuklarımızın ruhsal anlamda daha sağlıklı olabilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması için ilk adım, şüphesiz, okullardaki beden eğitimi dersi ve fiziksel aktivitelerdir. Ayrıca, Anayasamızın 59. maddesinde “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder. Devlet başarılı sporcuyu korur” denilmiştir…

1739 Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 2: Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir…

1739 Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 19: Öğrencilerde; ders programlarıyla birlikte özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirecek, yeni ilgi alanları oluşturacak, bireysel yetenek ve beceriler kazandıracak, katılımcı ve demokratik eğitim ortamını destekleyici, okul veya kurum içi ya da kurumlar arası bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenir ve öğrencilerin bu etkinliklere katılmaları için gerekli tedbirler alınır…

Milli Eğitim Bakanlığı son üç yıldan beri, Beden Eğitimi Derslerini

azaltmıştır… Talim Terbiye Kurulu’nun son karalarına göre dersimiz; İlköğretim okullarında haftada bir saate düşürülmüştür. İlköğretim kurumlar yönetmeliğinin 64. Maddesinde derki; (R.G: 2.5.2006/26156) İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve (R.G:24.12.2008/27090) bilişim teknolojileri dersleri branş öğretmenlerince okutulur… Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir…

Bu kararlara rağmen Talim Terbiye Kurulu olarak 07.07.2009 tarih ve 80 numaralı kurul kararına göre 4. ve 5. sınıflarda Spor Etkinlikleri Dersine sınıf öğretmenlerinin girmesine hükmedilmiştir. Ancak alınan bu kararla beraber Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 4. ve 5. sınıflarda Spor Etkinlikleri Derslerine girmelerinin önü kapatılmış bulunmaktadır…

Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları haftalık ders Çizelgelerinin Talim ve Terbiye Kurulunun 11.09.2009 gün ve 151 sayılı kararında Resim/Müzik /Beden eğitimi derslerinden yalnız birisinin seçmeli ders olarak 9. sınıfta seçilmesi ve dört yıl boyuncu aynı dersi almalarına ilişkin hüküm ile orta öğretim okullarında da 9.sınıflarda iki saat, 10 -11 ve 12. Sınıflarda ise bir saat seçmeli ders haline getirilmiştir… Ancak bu uygulama Ortaöğretim Kurumlarında ders saatlerinin azalmasına ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin büyük bir kısmının norm kadro fazlası kalmasına sebep olmuştur…

Milli Eğitim Şûrası Kararı Madde 76: Öğrencilerin “barış kültürü” kavramını içselleştirebilmeleri için özellikle ortaöğretimde spor etkinliklerine yönlendirilmeleri ve beden eğitimi derslerinin saat sayısı artırılarak bütün sınıflarda zorunlu ders haline getirilmelidir… Buna rağmen, her geçen yıl okullarda Beden Eğitimi Derslerinin gereksiz olarak gösterilmesi bizleri üzmektedir…

Özet olarak Milli Eğitim Şûrası, Milli Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma organıdır. Bu makam Beden Eğitimi Derslerinin artırılmasını talep etmesine rağmen, Bakanlığımızın ders saatlerini azaltması yönünde karar alması düşündürücüdür. Milli Eğitim Şûrasında alınan kararlar uygulanmayacaksa bu şuranın toplanıp karar alması bir anlam ifade etmemektedir…

Beden Eğitimi Öğretmenleri, sağlıklı nesillerin yetişmesinin kıstaslarından birinin de, sporun bir yaşam biçimi olarak toplumumuza yerleşmesini sağlamak olduğunu düşünmekteler…

Sonuç olarak, Okullarda BEDEN EĞİTİMİ DERS saatlerinin İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında arttırılması, zorunlu olarak 4 ders saatine çıkartılması kaçınılmazdır…

Yakında ; ÇARPIK BEDEN EĞİTİMİ… (4)

Hasan Uğur Epirden

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s